อนุมัติ! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 560,000 สิทธิ เริ่มลงทะเบียน ก.พ. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer26 ม.ค. 2566 avatar writer360
อนุมัติ! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 560,000 สิทธิ เริ่มลงทะเบียน ก.พ. 66 นี้

 

🌍

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยทั้ง 2 โครงการ จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. - ก.ย. 66 นี้ และสามารถใช้สิทธิได้ทั่วประเทศ

 


 

เราเที่ยวด้วยกัน

 

| เช็ก! หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 |

 

คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 3,946,434,800 บาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

 

1. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท

 

2. โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน 1,930,434,800 บาท

 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า 11 ล้านคน โดยคณะรัฐมนตรีคาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท

 

| เช็ก! เงื่อนไข เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กำหนดสิทธิเข้าโรงแรมที่พัก จำนวน 560,000 สิทธิ/ห้อง โดยรัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง และคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

" เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - ก.ย. 66

 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

| เช็ก! คุณสมบัติ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

1. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ 👉🏼 www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 

4. ต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

  • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ สามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ
  • ผู้ที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ "ความยินยอม" ในระบบได้เลย

 

" สิทธิจำนวน 5 สิทธิ ไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 "

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

 

นอกจากนี้ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ยัง เพิ่มแนวทางป้องกันการทุจริต โดยจัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอมให้ชัดเจน ⚠️ แต่หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนและระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล

 

" เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเช็กอินเข้าพัก
และการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ "

 


 

เราเที่ยวด้วยกัน ลงทะเบียน

 

| เช็ก! เงื่อนไข โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น วงเงินรวม 1,930,434,800 บาท

 

1. กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยจากต่างประเทศ โดยเน้นการนำเสนอ Soft Power ผ่าน Digital Market และกิจกรรมทางการตลาด

 

2. กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ "ไทยเที่ยวไทย" ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น

 

3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand, Amazing New Chapters

 

4. ยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

 

" โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. - ก.ย. 66 "

 

การดำเนินโครงการจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ย. 66 ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่องจากวันนักขัตฤกษ์ในเดือน พ.ค. มิ.ย. และ ส.ค. จะช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการช่วงชิงโอกาสในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่รุนแรง และมาตรการเดินทางระหว่างประเทศไม่มีข้อจำกัดด้วย

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็น