รู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสีตัวร้าย ความอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer22 มี.ค. 2566 avatar writer108
รู้จัก ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสีตัวร้าย ความอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

☢️

เมื่อช่วงที่ผ่านมามีเป็นประเด็นที่สังคมต่างให้ความสนใจ จากกรณีการรายงานข่าว สารซีเซียม-137 ที่พบว่ามีการปนเปื้อนเขม่าหลอมเหล็ก ภายในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสร้างความกังวลว่า อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้

 


 

ซีเซียม

 

| รู้จัก สารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สารอันตราย |

 

ซีเซียม-137 เป็นสารกัมมันตรังสี ที่มีลักษณะโลหะอ่อนมาก มีสีทองเงิน เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง แต่มักจะจับตัวคลอไรด์กลายเป็นผลผลึก และปล่อยรังสีเบต้าและแกมมา ปัจจุบันซีเซียม-137 ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วย

 

| ซีเซียม-137 ความอันตรายจนถึงแก่ชีวิต

 

การสัมผัสสารกัมมันตรังสีจะได้รับอันตรายมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสี และชนิดของรังสีที่ได้รับ โดยเบื้องต้นอาจพบว่า มีอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว มีแผลไหม้พุพองบนผิวหนังบริเวณที่โดนรังสี

 

" หากสัมผัสรังสีในปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบต่อระบบเลือด
กดไขกระดูก ระบบประสาท ชักเกร็ง จนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ "

 

☢️ สำหรับอาการสุ่มเสี่ยงที่ควรรีบพบแพทย์

 

1. คลื่นไส้อาเจียน

 

2. ถ่ายเหลวมากเกินกว่า 2 ครั้ง

 

3. มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง

 

4. มีเลือดออกที่ใดที่หนึ่งภายใน 1 สัปดาห์หลังโดนรังสี หรือมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 


 

ซีเซียม-137

 

| ข้อควรปฏิบัติ และการป้องกันอันตราย ซีเซียม-137

 

1. ลดการปนเปื้อน ด้วยการล้างตาให้น้ำไหลผ่านจากหัวตาไปทางหางตาด้วยน้ำสะอาด

 

2. รีบล้างมือ อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที อีกทั้งควรแยกเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อน แล้วใส่ถุงปิดปากให้สนิท เพื่อนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือไม่

 

3. ลงทะเบียนยังหน่วยงานที่กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัส หรืออยู่ในเหตุการณ์ เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและควบคุมการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี

 

☢️ สำหรับพื้นในจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง สามารติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

  • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211626 ต่อ 102
  • เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทรศัพท์ 037-211088
  • ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสารกัมมันตรังสี

 

4. ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งห้ามนำมือสัมผัสบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่อันตราย

 

แม้ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่า การได้รับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากซีเซียม-137 เป็นระยะเวลาสั้น ๆ จะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายที่เห็นผลชัดเจนในทันที ⚠️ แต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ ควรติดตามข้อมูลสถานการณ์การเกิดเหตุ และปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

แสดงความคิดเห็น