#ลากิจ

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
มีกิจจำเป็นก็ลาได้ ! ไม่ใช่แค่เราป่วยเองแต่ถ้าพ่อแม่ป่วยเราก็ลากิจได้ ตามกฎหมาย แรงงาน มาตรา 34 ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง