#เที่ยวสงกรานต์

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
เทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 66 อีกทั้งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2566 ทรงนามว่า กิมิทาเทวี