#BigMotorSale

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน

-

19 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 (วันหยุดเริ่ม 11.00 - 21.00 น.)

Big Motor Sale 2020 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายวิถีใหม่ มางานนี้...ดีทุกอย่าง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี พื้นที่จัดงานมากกว่า 40,000 ตารางเมตร ยกทัพแบรนด์ดังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในงานเดียว จัดต่อเนื่อง 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21-30 ส.ค. 63 ณ ไบเทค บางนา