ความสำคัญของ 'วันมาฆบูชา' ที่ชาวพุทธต้องรู้ พร้อมพิกัดเวียนเทียนออนไลน์ ทำบุญง่ายๆ ได้ที่บ้าน

avatar writer
โดย : waranggg
avatar writer11 ก.พ. 2565 avatar writer386
ความสำคัญของ 'วันมาฆบูชา' ที่ชาวพุทธต้องรู้ พร้อมพิกัดเวียนเทียนออนไลน์ ทำบุญง่ายๆ ได้ที่บ้าน

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ มีวันพระใหญ่ที่ใกล้จะมาถึง นั่นก็คือ วันมาฆบูชา

สำหรับปี 2565  วันมาฆบูชาตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 

ซึ่งก่อนที่เพื่อนๆ จะเตรียมตัวไปทำบุญไหว้พระที่วัดเพื่อสะสมแต้มบุญกัน เปย์เป้ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักที่มาที่ไปของวันมาฆบูชากันก่อนดีกว่า ว่าทำไมวันนี้จึงเป็นวันที่ชาวพุทธแบบเราๆ ถึงต้องให้ความสำคัญกันนะ

 


 

วันมาฆบูชา คือ อะไร ?

 

วันมาฆบูชานับว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน เพราะเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 เหตุการณ์ ในคืนวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

| วันมาฆบูชา มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

 

มาซบูชา

 

  • เหตุการณ์ที่ 1

 

วันมาซบูชาเป็นวันที่ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย  ที่วัดเวฬุวนาราม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์มาก ในยุคที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ แต่ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงทำให้พระสงฆ์นับพันรูปมารวมตัวกันได้อย่างพร้อมเพียง 

 

  • เหตุการณ์ที่ 2 

 

พระสงฆ์ทั้งหมดจำนวน 1,250 รูป ล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าโดยตรง นอกจากพระสงฆ์เหล่านี้จะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความสำนึกในความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทำการบวชให้ จึงได้เดินทางกันมาเพื่อแสดงความกตัญญูนั่นเอง

 

  • เหตุการณ์ที่ 3 

 

พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะโอวาทปาติโมกข์หรือโอวาท 3  ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา นับเป็นการแสดงโอวาทท่ามกลางการประชุมสันนิบาตครั้งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา โดยตรัสเป็นคาถา ดังน้ี 

 

สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

 

แปลว่า ขันติ คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้ากล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

 

การไม่กล่าวร้าย, การไม่ทำร้าย, ความสำรวมในปาฏิโมกข์, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร, ที่นั่งนอนอันสงัด, ความเพียรในอธิจิต เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

 

ถ้าหากแปลสั้นๆ แบบที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มากที่สุด ก็คือ "ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดีและทำจิตใจให้ผ่องใส"

 

  • เหตุการณ์ที่ 4 

 

3 เหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี หรือวันบูชาพระจันทร์ในวันเพ็ญเดือน 3 จึงทำให้วันมาฆบูชามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ที่หมายถึง วันที่มีประชุมพร้อมกันด้วยองค์

 


 

รวมพิกัด เวียนเทียนออนไลน์  วันมาฆบูชา อยู่บ้านก็สร้างบุญได้

 

เวียนเทียน มาฆบูชา

 

เนื่องในวันพระใหญ่แบบนี้ พวกเราชาวพุทธก็มักจะออกไปทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ ขอพร กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และพอบ่ายคล้อยก็ออกไปเวียนเทียนกันที่วัด แต่ด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางวัดก็อาจงดจัดกิจกรรมเพื่อลดการรวมตัวของผู้คนนั่นเอง 

 

สำหรับชาวพุทธท่านไหนที่อยากเวียนเทียนเพื่อสร้างบุญสร้างอานิสงฆ์ในวันมาฆบูชา แต่ก็กลัวเสี่ยงโรค สามารถเลือกวิธีเวียนเทียนออนไลน์ได้นะ อยู่บ้านก็สร้างบุญใหญ่ได้ เพียงแค่มีจิตตั้งมั่นเท่านั้น ปันโปรได้รวมพิกัดเวียนเทียนออนไลน์มาให้แล้ว ตามนี้เลย~ 

 

🕯 เวียนเทียนออนไลน์.com

 

เวียนเทียนออนไลน์

 

เว็บสำหรับเวียนเทียนออนไลน์ง่ายๆ เพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Line ซึ่งเราสามารถเลือกคาแรคเตอร์และอัปโหลดรูปหน้าของเราได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัดที่ต้องการเวียนเทียนได้อีก และที่พิเศษไปกว่านั้น คือ สามารถเลือกคำอธิษฐานที่ต้องการได้ สำหรับวันมาฆบูชาปีนี้ ระบบจะเปิดให้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2565  เป็นต้นไป 

 

เวียนเทียนออนไลน์ : คลิก

 


 

🕯 เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2654.com 

 

 

อีกหนึ่งเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ยอดนิยอม เว็บนี้เราสามารถใส่ชื่อของเรา เลือกตัวละครหรือคาแรคเตอร์ และยังสามารถเลือกอัปโหลดรูปที่เป็นหน้าเราได้ด้วย ถึงแม้ว่าตัวเราจะนั่งอยู่บ้าน แต่เราก็สามารถเลือกจังหวัด เลือกวัดที่เราต้องการเวียนเทียนได้เลย จะขึ้นเหนือ ล่องใต้ อยากไปที่ไหนก็เลือกได้เลย เมื่อเรากดเริ่ม จะขึ้นบทสวดมนต์ให้เราสวดตามในระหว่างที่ตัวละครกำลังเดินเวียนเทียนด้วย 

 

เวียนเทียนออนไลน์  : คลิก

 


 

การออกไปทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมที่เป็นสิ่งดีงามเนื่องในวันมาฆบูชาแบบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนๆ จะได้บุญกุศลเท่านั้นนะ แต่ยังได้ตระหนักถึงคำสอนอันดีงามที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และยังได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อีกด้วย และหากเพื่อนๆ ออกไปทำบุญไหว้พระนอกบ้าน เปย์เป้ขอย้ำเตือนว่าอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆ กันด้วยน้า 

 


 

ขอขอบคุณที่มา : bangkokbiznews.com, Sanook.com 

แสดงความคิดเห็น