จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Bivalent ทั้ง Moderna และ Pfizer ประจำเดือน ก.ค.

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer4 ก.ค. 2566 avatar writer372
จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Bivalent ทั้ง Moderna และ Pfizer ประจำเดือน ก.ค.

 

💉

ก้าวเข้าสู่เดือน ก.ค. 66 แล้วมาอัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือน ก.ค. 66 กัน หลายแห่งยังเปิดให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งวัคซีน Moderna และ Pfizer รวมถึงรุ่น Bivalent ด้วย

 


 

| อัปเดต จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Bivalent ประจำเดือน ก.ค. |

 

เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Bivalent ทั้ง Moderna และ Pfizer ประจำเดือน ก.ค. ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีทั้งบริการฉีดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และคิดค่าบริการ

 

จุดฉีดวัคซีน

 

| โรงพยาบาลสิรินธร


โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง Pfizer (Bivalent) และ Moderna (Bivalent) สามารถเข้ารับบริการแบบ Walk-in ประจำเดือน ก.ค. 66 โดยคิดค่าบริการตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล

 

💉 วัคซีนที่ให้บริการ

 • วัคซีน Pfizer (Bivalent) ฝาเทา สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป
 • วัคซีน Moderna (Bivalent) สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

 

📅 วัน-เวลา เปิดให้บริการ

 • ทุกวันศุกร์
 • เวลา 13.00 - 15.00 น.

 


✅ สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น / หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างชาติ
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (ถ้ามี)
 • ปากกาส่วนตัว

 

👉🏼 เงื่อนไขการให้บริการ

 • วัคซีน Moderna Bivalent ให้บริการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น (ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป)
 • ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งล่าสุด อย่างน้อย 3 เดือน
 • กลุ่ม 608 แนะนำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 2 เข็ม/ปี มีระยะห่างกัน 6 เดือนขึ้นไป
 • ประชาชนทั่วไป แนะนำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 เข็ม/ปี

 

ในวันที่มารับบริการ ติดต่อเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร และรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่จุดฉีดวัคซีน ชั้น 2 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 โทรศัพท์ 02-328-6901-15 ต่อ 10294, 17100 (ในวันและเวลาราชการ)

 


 

จุดฉีดวัคซีนฟรี

 

| โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ก.ค. ทั้ง Pfizer และ Moderna (Bivalent) สำหรับคนไทยฉีดฟรี ไม่เสียค่าบริการ

 

💉 วัคซีนที่ให้บริการ

 • ทุกเข็ม สำหรับอายุ 12 ปี ขึ้นไป
 • เข็มที่ 1-2 Pfizer ฝาม่วง
 • เข็มที่ 3 เป็นต้นไป Moderna (Bivalent) ห่างจากเข็มสุดท้าย หรือหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  ชาวต่างชาติ มีค่าบริการ*ตามประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ลงวันที่ 10 ม.ค. 66

 

📅 วัน-เวลา เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 - 14.00 น. แบบ Walk-in จำนวน 100 คน
 • วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเฉพาะจองผ่านระบบ QueQ จำนวน 50 คน

 

 

✅ สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • Passport และหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามเพิ่มเติม 📞 โทรศัพท์ 02-180-0201-3 ต่อ 112

 


 

ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

| โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 

โรงพยาบาลลาดกระบัง สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Moderna (Bivalent) แบบ Walk-in โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ฉีดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องทำแผล-ฉีดยา โรงพยาบาลลาดกระบัง

 

💉 วัคซีนที่ให้บริการ

 • วัคซีน Moderna (Bivalent)

 

📅 วัน-เวลา เปิดให้บริการ

 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 11.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

✅ สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มารับบริการ

 

👉🏼 ช่องทางติดต่อ

 • อีเมล [email protected]
 • เว็บไซต์ www.lkbhosp.go.th
 • เฟวบุ๊ก BMALatKraBangHospital
 • Line Offcial @882dofrm
 • โทรศัพท์ 02-3269995

 

💉 บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ฟรี! วัคซีนไบวาเลนท์ ฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลราชวิถี คลิก
 • รวมพิกัด "ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด" ฉีดวัคซีนแล้วภูมิขึ้นมั้ย มาตรวจให้รู้กัน ! คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

แสดงความคิดเห็น