เช็ก! ข้อห้ามเลือกตั้ง 66 เสี่ยงโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer27 เม.ย. 2566 avatar writer150
เช็ก! ข้อห้ามเลือกตั้ง 66 เสี่ยงโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

 

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับวันเลือกตั้ง 2566 และเลือกตั้งล่วงหน้า ในเดือน พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน สำหรับการเลือกตั้ง 66 นี้ด้วย อย่างบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ทางราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประชาชน

 


 

เลือกตั้ง 66

 

| ระวัง! ข้อกฎหมายห้ามทำ เลือกตั้ง 66 |

 

ศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่สำคัญ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 ตลอดจนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าใจถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง 66 นี้

 

| รวม ข้อห้าม เลือกตั้ง 66

 

❌ การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

 

การนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

การเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

 

จงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสีย เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธัเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

 

กรณีเผา ฉีก ทำลาย ทำให้เสียหาย มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กรณีปลดป้ายหาเสียงไป มีความผิดฐานลักทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวก หรือพบเห็นการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้งสายด่วน 📞 191 หรือ 1599 หรือสายด่วน กกต. 1444 หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชม.

 

❎ บทความที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้ง 66

  • เช็ก! วิธีตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมผลลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง คลิก
  • เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง หมดเขต 9 เม.ย. 66 นี้ คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

แสดงความคิดเห็น