#เลือกตั้ง

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
เลือกตั้ง 66 ผู้ที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
เลือกตั้ง 66 และเลือกตั้งล่วงหน้า ในเดือน พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ มีข้อกฎหมายที่สำคัญที่ห้ามทำมากมาย เช่น การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เพราะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท
เลือกตั้ง 2566 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเข้าคูหากากบาท ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
เปิดผลนิด้าโพลกับความนิยมผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนเลือกตั้งจริง 22 พ.ค. นี้ พร้อมเปิดประวัติและทำความรู้จักตัวเต็งผู้ลงสมัครที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ