เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง หมดเขต 9 เม.ย. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer27 มี.ค. 2566 avatar writer2.2 K
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง หมดเขต 9 เม.ย. 66 นี้

 

 

นับถอยหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกคนที่รัก) และแบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ) โดยผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้จนถึง 9 เม.ย. 66

 


 

เลือกตั้งล่วงหน้า

 

| การลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง |

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นเหมือนผู้แทนของประชาชน ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทน เข้ามาเป็น ส.ส. ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเรา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งหมดจะมี จำนวน 500 คน มาจากการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน

 

สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 นี้ จึงเป็นการเข้าคูหากากบาทเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกคนที่รัก) และแบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ)

 

ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกคนที่รัก)

เพื่อตัดสินว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตการเลือกตั้งนั้น จะได้เป็น ส.ส. ตัวแทนของเขต

 

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ)

คะแนนที่เลือกจะถูกนำไปรวมกันทั้งประเทศ เพื่อคำนวณจำนวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคนั้น

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

| 3 ช่องทาง การลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า

 

1. ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของตน หรือนอกเขตเลือกตั้งที่เราประสงค์ขอลงคะแนน

 

2. ยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีถิ่นที่อยู่

 

3. ยื่นเรื่องทางอินเทอร์เน็ต เฉพาะกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏼 www.thaivote.info หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote แอปที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

📱 แอปพลิเคชัน Smart Vote

 


 

เลือกตั้งนอกเขต

 

| ขั้นตอน การลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต 👉🏼 คลิก ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 

" เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 66 ถึง 9 เม.ย. 66 "

 

1. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล"

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
  • ชื่อ-นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก

 

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 1

 

2. หากข้อมูลถูกต้องจะพบข้อมูลการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2

 

3. เลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และเลือกสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

 

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 3

 

4. กดยืนยันการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 4

 

5. พิมพ์หรือบันทึกไฟล์แบบตอบรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 5

 

สำหรับผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 ณ สถานที่ที่เลือกไปใช้สิทธิ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📞 ผ่านทางสายด่วน โทรศัพท์ 1444 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แสดงความคิดเห็น
Mehmood Alam
Mehmood Alam
That you're allowed to place leaders, however is not one way links, except when they're just authorised together with regarding niche.Napsrx reviews https://www.napsronline.org/corporate-relations/cnpr-certification-reviews-cnpr-reviews-napsrx-reviews-pharmaceutical-sales-training-reviews/
ตอบกลับ | 2 เดือนที่แล้ว 0