เตรียม! ยื่นใบสมัคร Phuket Job Fair 2022 รับค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดในไทย 354 บาท

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer21 ธ.ค. 2565 avatar writer134
เตรียม! ยื่นใบสมัคร Phuket Job Fair 2022 รับค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดในไทย 354 บาท

 

🏝️

ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ภาพรวมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ช่วง High Season ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 65 ค่อนข้างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากว่า 100,000 คน ส่งผลให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประสบปัญหา ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก กว่า 20,000 ตำแหน่ง หลายโรงแรมได้พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการจ้างพนักงานชั่วคราวและยอมจ่ายค่าแรงขั้นในอัตราที่สูง เช่น ตำแหน่งงานแม่บ้านจ่ายสูง 1-2 เท่า ประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อวัน หรือพนักงานยกกระเป๋า ประมาณ 1,000 บาทต่อวัน

 


 

ค่าแรงขั้นต่ำ

 

| Phuket Job Fair 2022 จังหวัดภูเก็ต ค่าแรงขั้นต่ำ 354 บาท สูงสุดในไทย |

 

กรมการจัดหางาน ได้สำรวจความต้องการจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 405 แห่ง

 

" จังหวัดภูเก็ตมีตำแหน่งงานว่าง เฉพาะกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8,772 ตำแหน่ง "

 

Phuket Job Fair 2022

 

| 3 แนวทางรับมือสถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

 

1. สนับสนุนการทำงานแบบพาร์ทไทม์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยประสานกับวิทยาลัยจังหวัดพังงา ในการนำนักเรียนเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมกับช่วยให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีแรงงานขับเคลื่อนกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

 

2. การจัดนัดพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27 ธ.ค. 65 ณ ลานกิจกรรมพับบลิคเฮ้าส์ (หน้า KFC) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต พร้อมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และช่องทางไลน์ Open Chat

 

3. การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง ที่มีคนต้องการหางานทำจำนวนมาก แต่มีตำแหน่งงานว่างไม่เพียงพอที่จะรับเข้าทำงาน เพื่อประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

 


 

ไทยมีงานทำ

" แรงงานภาคท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 354 บาท
เท่ากับจังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างสูงที่สุดในประเทศไทย "

 

ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการจัดหางานออนไลน์กับกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือแอปพลิเคชัน "ไทยมีงานทำ" ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานจากจังหวัดภูเก็ต และทั่วประเทศไว้มากที่สุด โดยสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง ตำแหน่งงานตามพื้นที่ หรือภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร 0-7621-9660 ต่อ 11-12 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง รัฐบาลไทย, ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น