ฟรี! ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer19 ม.ค. 2566 avatar writer3.1 K
ฟรี! ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ

 

🏥

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถตรวจสุขภาพได้เป็นประจำทุกปีกับสถานพยาบาล ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ

 

" หากพบความผิดปกติผู้ประกันตน จะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก "

 


 

ผู้ประกันตน

 

| เช็ก ! ประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ มีอะไรบ้าง |

 

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

 

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 38 และมาตรา 41 จะได้รับสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

| เช็ก! การเตรียมร่างกายก่อนตรวจ ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชม.
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชม.
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชม.
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

 


 

ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 

| เช็ก! 14 รายการ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 

1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

 • อายุ 15 ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

 

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

 

4. การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

ประกันสังคม

 

5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
 • อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

6. ปัสสาวะ UA

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

7. ตรวจสารเคมีในเลือด น้ำตาลในเลือด FBS

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

8. การทำงานของไต Cr

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

9. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

10. เชื้อไวรัสตับอักเสบHB sAg

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง

 

11. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear

 • อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

 

12. มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA

 • อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

 

13. เลือดในอุจจาระ FOBT

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

14. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.)

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็น