#GovernmentBond

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
กระทรวงการคลัง พร้อมเปิดขาย "พันธบัตรออมทรัพย์" 2 รุ่นใหม่ คือรุ่นวอลเล็ต สบม. (ระยะเวลา 4 ปี) และรุ่นก้าวไปด้วยกัน (ระยะเวลา 7 ปี) ชูจุดเด่นเรื่องผลตอบแทนสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี สามารถลงทุนได้ง่ายกว่าเดิม เริ่ม 25 ส.ค. 63 รีบจองก่อนเต็ม!
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่ พร้อมเปิดขายแล้ว! ใช้ชื่อรุ่นว่า "วอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งคั่ง" (วอลเล็ต สบม.) วงเงินรวม 200 ล้านบาท หน่วยละ 1 บาท ซื้อขั้นต่ำเพียง 100 บาท เปิดขายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น เริ่มจองตั้งแต่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป