#bar-b-q-plaza

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
Charna (ฌานา) ร้านชาบูในเครือบาร์บีก้อนที่คัดของดีเพื่อสุขภาพ จากวัตถุดิบเกษตรกรไทย ร่วมด้วยผักออร์แกนิคเติมไม่อั้น ส่งตรงจากฟาร์มทุกวัน

-

ไม่ได้ระบุ