#บัตรคนจน

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 โดยดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงิน ให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ม.ค. 66 แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมบัตรให้พร้อมแล้วลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟกันได้เลย สามารถลงทะเบียนได้ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูงสุด 315 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2565 - เม.ย.2566
ปีนี้รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพิ่มอีก 20 ล้านคน โดยจะเริ่มลงได้ในช่วงกลางปี และคาดว่าจะใช้สิทธิได้ในเดือน ต.ค. นี้ แต่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใหม่