เตรียม! ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลพร้อมกัน ผ่าน-ไม่ผ่าน วันที่ 1 มี.ค. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer23 ก.พ. 2566 avatar writer1.5 K
เตรียม! ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลพร้อมกัน ผ่าน-ไม่ผ่าน วันที่ 1 มี.ค. 66 นี้

 

💳

หลังจากที่ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 65 - 19 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา ล่าสุด! กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงิน ให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ม.ค. 66 แล้ว

 


 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 

| เช็ก! เงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ม.ค. 66 |

 

เมื่อเดือน ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ได้จ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน และร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จำนวน 4,027.04 บาท แบ่งเป็น

สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 3,612.92 ล้านบาท
ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,536.65 ล้านบาท, วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 28.16 ล้านบาท, วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 24.45 ล้านบาท, วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 6.97 ล้านบาท และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 16.69 ล้านบาท

สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จำนวน 414.12 ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 180.81 ล้านบาท, มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 17.62 ล้านบาท, มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 จำนวน 215.69 ล้านบาท

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| เช็ก! เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 

1. วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

 

2. วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือน ม.ค. 66)

 

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 66)

 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก. หรือรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

" ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป "

 


 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| เช็ก! เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 18 ของเดือน

 

1. เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

 

2. เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท โดยผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง

 

" สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ "

 | เช็ก! เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 22 ของเดือน

 

1. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

 

" สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ "

 


 

ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

| เช็ก! ช่องทาง ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน หรือไม่ผ่าน

 

ล่าสุด! กระทรวงการคลัง ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยจะตรวจสอบทั้งรายบุคคล และสมาชิกในครอบครัว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th

 

" สามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่าน-ไม่ผ่าน ในวันที่ 1 มี.ค. 66 นี้ "

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 📱 โทรศัพท์ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ

 

*อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 66

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง กรมบัญชีกลาง

แสดงความคิดเห็น