#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ มาตรการการบรรเทาภาระค่าน้ำ กับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค
ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า เพื่อรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 โดยดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงิน ให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ม.ค. 66 แล้ว