ฟรี! ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า รับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer17 มี.ค. 2566 avatar writer11.1 K
ฟรี! ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า รับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 

เริ่มแล้ว! การลงทะเบียนค่าไฟฟ้า เพื่อรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 


 

| ขั้นตอน การลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ |

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 มีมติเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่อง "มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า" สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ (กทร.) รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือยื่นอุทธรณ์ (ในกรณีตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน) ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th 👉🏼 คลิก

 

ลดค่าไฟ

 

| เงื่อนไขลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

 

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าบริการก่อน 🚫 แต่ต้องไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน

 

" กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้รับสิทธิ
และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด "

 

3. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด รวมถึงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการจนถึง เดือน มี.ค. 66 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิไปชำระ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66 นี้

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผ่านแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41/2566 ได้ที่นี่ 👉🏼 คลิก 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าไฟ

 

| ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

 

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ต้องการรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis 👉🏼 คลิก

 

โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 66 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เดือน เม.ย. 66" เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น. และจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

 

สามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

 • Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA คลิก
 • Twitter @mea_news คลิก
 • Line @meathailand
 • MEA Call Center โทรศัพท์ 1130 ให้บริการตลอด 24 ชม.
 

 

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี

 

| ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องการรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ซึ่งผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว สามารถลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th 👉🏼 คลิก

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • เลือกลงทะเบียน หรือตรวจสอบสถานะ
 • เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 กดเลือก "ถัดไป"
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน
 • ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน
 • ยืนยันการลงทะเบียน "สำเร็จ"

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เดือน เม.ย. 66" เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น. และจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 PEA Contact Center โทรศัพท์ 1129 ได้ตลอด 24 ชม.

 


 

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

 

| ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

ผู้ใช้ไฟไฟ้าในพื้นที่กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th/ 👉🏼 คลิก โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิเดือนแรก "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เดือน เม.ย. 66" เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น. และจะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

 

กองทัพเรือ

 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ทยอยลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้ว ⚠️ แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 • สายหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า มีทั้งหมด 9 หลัก โดยไม่ต้องใส่ขีด
 • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า เริ่มต้นด้วยตัวอักษร

 

💳 บทความที่เกี่ยวข้อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผ่าน-ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมวีธีการยื่นขออุทธรณ์ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้ คลิก
 • อย่าช้า! ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หมดเขต 1 พ.ค. 66 นี้ คลิก
 • เตรียม! ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลพร้อมกัน ผ่าน-ไม่ผ่าน วันที่ 1 มี.ค. 66 นี้ คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

แสดงความคิดเห็น
พรเทพ การธนภรณ์
พรเทพ การธนภรณ์
######################8#88##8######################################################################################################################################################################################################################################################################8#####################8#####################################################8#############8##################################8############################8#8##########################################################################8#########################8###########8###########################################################8###8####################8######8###########################8##############8####################8######################8#############################8###################################################################8#######8######################8########################################8#########################################################################8################
ตอบกลับ | 1 ปีที่แล้ว 0