เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนรับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เฉพาะผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer27 ก.พ. 2566 avatar writer251
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนรับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เฉพาะผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4

 

🏖️

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ที่จะเริ่มเปิดให้จองโรงแรม/ที่พัก ในวันที่ 7 มี.ค. 66 เป็นวันแรก และสามารถเดินทางเข้าพักได้ในวันที่ 10 มี.ค. 66 นี้ โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่

 


 

| ขั้นตอนการรับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ |

 

สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กำหนดสิทธิเข้าโรงแรมที่พัก จำนวน 560,000 สิทธิ/ห้อง โดย รัฐจะสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งรัฐจะจ่ายให้โรงแรม/ที่พักโดยตรง หลังจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิได้ Check out ออกจากโรงแรม/ที่พัก พร้อมสนับสนุน คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

" ระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5
ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66 "

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

| คุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

1. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน

 

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 

4. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว

 

5. มี แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ภาพใบหน้าของผู้สมัครเข้าไป ในฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดก่อน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบสิทธิของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด จึงจะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ 

 

เป๋าตัง

 

⚠️ ยกเว้น ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อน และได้ดำเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว เพื่อใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง)

 

6. ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจอง และข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

7. ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน กรณีสแกนใบหน้าเพื่อทำการเช็คอินไม่สำเร็จ ต้องเก็บบันทึกภาพถ่ายใบหน้าของตนเอง ในขณะทำการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ เพื่อให้โรงแรม/ที่พัก นำส่งเป็นหลักฐานให้แก่ ททท.ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 40 %

 

8. ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและไม่ใช้ E-Voucher ในพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

 


 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

| การรับสิทธิท่องเที่ยวโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

" ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
เวลา 06.00 - 21.00 น. "

 

1. รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก

 

2. รับสิทธิส่วนลดค่าอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

 

3. จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ⛔ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

 

4. เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 


 

เราเที่ยวด้วยกัน

 

| วิธีการลงทะเบียน และรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย

 

" ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่
โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ "

 

2. อ่าน และกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 

3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

 

4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

 

5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง เราเที่ยวด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น