เริ่มต้น 639.-

1 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65

295.- (ปกติ 590.-)

30 ก.ย. 65 - 30 ต.ค. 65

ไม่เกิน 200.-

16 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65

ลด 30%

1 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65

ไม่เกิน 300.-

1 ต.ค. 65 - 2 ต.ค. 65