ลดสูงสุด 50%

6 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

ลดสูงสุด 50%

7 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66

เริ่มต้น 84.5 บาท

16 พ.ค. 66 - 9 ก.ค. 66